1ος Στόχος: Βελτίωση των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΗΕΝΟΥ Κ.Β΄   ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2017-2018
ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Βελτίωση των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου