3ος Στόχος: Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ!

http://dim-athienou-kb-lar.schools.ac.cy/data/uploads/3os-stoxos/ntupo-scedou-beltoses-3os-stcos.pdf