Ανακοινώσεις

 

  Ημερομηνία

Τα παιδιά θα βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες  στις 16 Μαΐου 2018. Απαραίτητα τα παιδιά πρέπει να φορούν  την επίσημη στολή τους

07/05/2018
Τα παιδιά της Ε΄2 θα πάνε Εκπαιδευτική Κατασκήνωση στον Πρόδρομο (21 - 25 του Μάη 2018)  
Σας ενημερώνουμε ότι η  Τελική Γιορτή του σχολείου μας θα γίνει την Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00 στην αυλή του σχολείου μας (Σκηνή Κυριάκος Πάρπας)  

Κοινός Εκκλησιασμός - Θεία Κοινωνία πριν από τα Χριστούγεννα

Την Τρίτη 19/12/2017 τα παιδιά θα εκκλησιαστούν και θα κοινωνήσουν. Στην εκκλησία θα πάμε με την επίσημη στολή μας.

           18/12/2017                         
Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη

Το Δημοτικό Σχολείο Αθηένου Κ.Β΄ προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από 08/01/2018 μέχρι  02/03/2018. (Πιθανόν να υπάρξει παράταση της περιόδου).

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου. Επιπρόσθετα προσόντα ή προηγούμενη πείρα στη θέση θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τη Δευτέρα 18/12/2017 και ώρα 09:00 στο e-mail/fax: dim-athienou-kb-lar@schools.ac.cy / 24523123. Η πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη θα περιλαμβάνει και συνέντευξη των ενδιαφερομένων από επιτροπή του σχολείου.
Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40'). Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών μεταξύ αυτού και του σχολείου.
Τα ακριβή καθήκοντα και διδακτικές περίοδοι  θα καθορίζονται από το σχολείο ανάλογα με τις ανάγκες.
(Για την περίπτωση του Δημοτικού Αθηένου Κ.Β΄ ο Σχολικός Συνεργάτης θα εργάζεται καθημερινά 4 διδακτικές περιόδους).

14/12/2017