Από το μάθημα των Ελληνικών μας…

ΘΕΜΑ: Διατροφή

1.  «Πες μου από πού είσαι, να σου πω τι τρως!» - Παρουσιάσεις των παιδιών με θέμα τη διατροφή σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Ειρήνη Παπαϊωάννου

Παντελίτσα Πάντζιαρου 

Φίλιππος Εξαδάκτυλος - Αντρέας Καρούσιος

Elena Nozharova

2. «Διαφημίσεις, διαφημίσεις, διαφημίσεις…» - Δημιουργία έντυπων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφημίσεων από τα παιδιά, με θέμα τη διατροφή. Γενικός στόχος ήταν η σωστή οργάνωση μιας διαφήμισης, ως κειμενικό είδος που κατακλύζει την καθημερινότητά μας.

Μικροί διαφημιστές

3. Ερευνούμε και μαθαίνουμε για τους αυτόχθονες λαούς της γης (Ενότητα 6: Η ζωή σε άλλους τόπους)

Ινουίτ:

Μύρια Καρακίτη

Elena Nozharova - Maria Clara

Νάβαχο: Ειρήνη Παπαϊωάννου - Αγγελίνα Παπαπαύλου

Μογγόλοι: Παναγιώτης Λοϊζίδης

Αβορίγινες: Κυριάκος Δημητρίου

Πυγμαίοι: Ουρανία Σατσιά

Μασσάι: Παντελίτσα Πάντζιαρου - Κωνσταντίνος Αδάμου - Αντρέας Καρούσιος