Βιωματικά εργαστήρια: Γονείς και παιδιά στο ίδιο θρανίο

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας και την ουσιαστική εμπλοκή των γονιών στη μαθησιακή διαδικασία με τη νέα προσέγγιση που εφαρμόζεται τώρα, το Σχολείο μας σε συνεργασία με τις Συμβούλους Μαθηματικών και τον Οικείο Επιθεωρητή,  πραγματοποίησαν συναντήσεις με γονείς των παιδιών της Δ΄ τάξης. Σκοπός των συναντήσεων ήταν να ενημερωθούν οι γονείς  για τη φιλοσοφία διδασκαλίας των Μαθηματικών, τους τύπους δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο και τους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης βασικών μαθηματικών εννοιών.

Έγιναν οι πιο κάτω δραστηριότητες:

  1. Δραστηριότητα 1: Παράγοντες - Εμβαδόν
  2. Δραστηριότητα 2: Ντόμινο - κλάσματα
  3. Δραστηριότητα 3: Αισθητοποίηση
  4. Δραστηριότητα 4: Λύση προβλήματος
  5. Δραστηριότητα 5: Κλάσματα
  6. Δραστηριότητα 6: Συμμετρία
  7. Δραστηριότητα 7: Μοτίβα