Επικοινωνία

Διεύθυνση: Μιχαήλ Γεωργίου 25
7600 Αθηένου
Τηλέφωνα: 24522322
Τηλεομοιότυπο: 24523123
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dim-athienou-kb-lar@schools.ac.cy