«Η ζωή σε άλλους τόπους» - Η φυλή Μασάι στο Λοϊτόκιτοκ της Αφρικής

Επιστολές προς τον Δήμαρχο

Φωτογραφίες από τη συνάντηση των παιδιών με τον Δήμαρχο Αθηένου για την επίδοση των επιστολών