Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο

Όραμα μας τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς να βελτιώσουν τις δεξιότητες ψηφιακού και επικοινωνιακού γραμματισμού τους, ώστε να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και τις προκλήσεις του διαδικτύου, για να το χρησιμοποιούν αποτελεσματικά και με υπευθυνότητα, με απώτερο στόχο να λειτουργούν ενεργά ως πολίτες του 21ου αιώνα.
Ειδικότερα μέσα από τις δράσεις του Προγράμματος αναμένεται να ενδυναμωθούμε, ώστε να είμαστε σε θέση να διαχειριζόμαστε και να προλαμβάνουμε τις προκλήσεις των σύγχρονων τεχνολογιών για ασφαλέστερο σχολικό περιβάλλον και πιο αποτελεσματική χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου στο σχολείο.

 

Το Σχέδιο Δράσης μας