Λίμερικ

Οι ποιητές του τμήματος Στ΄1 με τη δασκάλα  τους έφτιαξαν ωραία Λίμερικ!  Αν θέλετε να τα χαρείτε πατήστε στη λέξη Λίμερικ!!!