Μαθητές / μαθήτριες

Τάξη Αριθμός Μαθητών
Δ΄1 23
Δ'2 20
Δ΄3 20
Ε'1 25
Ε΄2 25
Στ'1 19
Στ΄2 19
Στ΄3 18
   

Το σχολείο έχει 169 παιδιά. Τα  αγόρια είναι 87 και τα κορίτσια 82.