Μαθητές / μαθήτριες

Τάξη Αριθμός Μαθητών
Δ΄1 25
Δ'2 25
Ε'1 18
Ε΄2 19
Ε΄3 18
Στ'1 24
Στ΄2 24
   

Το σχολείο έχει 153 παιδιά. Τα  αγόρια είναι 74 και τα κορίτσια 79.