Ποιήματα για τα κατεχόμενα

Με βάση τον τρίτο στόχο υπό έμφαση «Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ»
και την έβδομη ενότητα  στο μάθημα της Γλώσσας «Μουσική», οι μαθητές
της Ε΄2, δημιούργησαν τα δικά τους ποιήματα βγαλμένα μέσα από τη
μελέτη των κατεχόμενων χωριών μας και το θεωρητικό πλαίσιο των ειδών
συγγραφής της ομοιοκαταληξίας. Ας τα χαρούμε!