Πρόγραμμα "Τηγανοκίνηση"

Το Σχολείο μας για πέμπτη σχολική χρονιά ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των Οικολογικών Σχολείων με γενικό θέμα «Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων μέσα από την ανάπτυξη καταναλωτικών συνηθειών – συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον».
Πολλά από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η ρύπανση, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η απώλεια της βιοποικιλότητας οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε.
Η ποιότητα της ζωής μας, η ευημερία και η οικονομική ανάπτυξη εξαρτώνται από την ανάγκη προσαρμογής στους περιορισμούς του περιβάλλοντος.  Πρέπει, επομένως να αλλάξουμε τον τρόπο σχεδιασμού, παραγωγής, χρήσης και διάθεσης των προϊόντων.  Για να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή χρειάζεται η συμμετοχή όλων μας, παιδιών, νοικοκυριών, επιχειρήσεων, τοπικών αρχών, εθνικών και παγκόσμιων κυβερνήσεων.
Με σύνθημα «Τα τηγανέλαια είναι καταστροφή για το περιβάλλον.  Μπορούμε να τα κάνουμε καύσιμο!» το σχολείο μας συμμετέχει εθελοντικά στο Πρόγραμμα Τηγανοκίνηση που οργανώθηκε από την ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας .
Συγκεκριμένα μέσα από την συνεργασία των παιδιών με φίλους, γονείς, εκπαιδευτικούς, συγγενείς και μέλη της ευρύτερης οικογένειας αναγνωρίζουν το πρόβλημα της σημαντικής ρύπανσης που προκαλεί η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων και αναλαμβάνουν δράση. Καλούνται λοιπόν οι μαθητές να εμπλακούν στην επίλυση αυτού του προβλήματος αναλαμβάνοντας το διαχωρισμό, τη συλλογή και την ασφαλή μεταφορά τους στο σχολείο.
Η ρύπανση των υδροφορέων από τα τηγανέλαια βλάπτει σοβαρά και ανεπανόρθωτα το περιβάλλον.  Ένα λίτρο λαδιού μπορεί να ρυπάνει ένα εκατομμύριο λίτρα νερού, ποσότητα η οποία μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του ατόμου για περίπου 14 χρόνια. Επίσης δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στα αποχετευτικά συστήματα και υπάρχει ο κίνδυνος ανάφλεξης από την απόρριψη τους στις χωματερές.
Τα τηγανέλαια μέσω μιας απλής επεξεργασίας  εστερεοποιούνται και θα παράγουν το βιοντίζελ και τη γλυκερίνη.Το βιοντίζελ το οποίο είναι φιλικό στο περιβάλλον ,ανανεώσιμο μη τοξικό και βιοδιασπώμενο χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητά μας ως καύσιμο θέρμανσης και  παράγει  ηλεκτρική ενέργεια.  Η γλυκερίνη χρησιμοποιείται για την παραγωγή στερεού και υγρού σαπουνιού, κολλητικών, φαρμάκων κ.τ.λ.
Δεδομένου του γεγονότος ότι  το πρόγραμμα και η συλλογή των τηγανελαίων αφορά το σύνολο της κοινότητας  προτρέπεται η συμμετοχή του συνόλου των δημοτών.  Σας καλούμε λοιπόν να μαζεύετε τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαιά σας και να τα μεταφέρετε στο σχολείο συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος. Στο χώρο του σχολείου έχει τοποθετηθεί δοχείο συλλογής τηγανελαίων και μπορείτε να τα φέρνετε τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.
Το κέρδος από την πώληση τηγανελαίων που θα μαζεύει το σχολείο μας, θα δίδεται στο σχολείο για την υποστήριξη δράσεων σχετικών με την βελτίωση του περιβαλλοντικού του χαρακτήρα.