Προαιρετικό Ολοήμερο

Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο Αθηένου  Κ.Α΄- Κ.Β΄

O Θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου (Π.Ο.Σ.) λειτουργεί για Πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στα σχολεία μας. Στο Π.Ο.Σ. Αθηένου Κ.Α΄- Κ.Β΄ φοιτούν 32 παιδιά, 16 του Κ.Α΄ και 16 του Κ.Β΄. Τα παιδιά παραμένουν στο σχολείο, τρώνε και στη συνέχεια    κάνουν τα μαθήματά τους, μαθαίνουν Αγγλικά, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ασχολούνται με θέματα ενδιαφέροντος όπως το θέατρο, η Τέχνη, ο Σχεδιασμός & Τεχνολογία και οι Αθλοπαιδιές.

Στο Π.Ο.Σ. Αθηένου εργάζονται συνολικά εννιά εκπαιδευτικοί. Από αυτούς οι τρεις  ανήκουν  στο μόνιμο προσωπικό των σχολείων μας, ενώ οι υπόλοιποι έξι είναι αδιόριστοι  εκπαιδευτικοί.

Παναγιώτης Παπαμιχαήλ