Προαιρετικό Ολοήμερο

Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο Αθηένου  Κ.Α΄- Κ.Β΄

O Θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Σχολείου (Π.Ο.Σ.) λειτουργεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στα σχολεία μας. Στο Π.Ο.Σ. Αθηένου  φοιτούν 33 παιδιά, 16 του Κ.Α΄ και 14 του Κ.Β΄. Τα παιδιά παραμένουν στο σχολείο, τρώνε και στη συνέχεια    κάνουν τα μαθήματά τους, μαθαίνουν Αγγλικά, Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ασχολούνται με θέματα ενδιαφέροντος όπως το θέατρο, η Τέχνη, ο Σχεδιασμός& Τεχνολογία και οι Αθλοπαιδιές.

Στο Π.Ο.Σ. Αθηένου εργάζονται συνολικά οκτώ εκπαιδευτικοί. Από αυτούς οι δύο  ανήκουν και στο μόνιμο προσωπικό των σχολείων μας ενώ οι υπόλοιποι έξι είναι αδιόριστες  δασκάλες.

Παναγιώτης Παπαμιχαήλ

Διευθυντής  Ολοήμερου Σχολείου