Τάξη Στ΄2

Κυπριακά παραμύθια:

α) Η γριά και το παστέλι

β) Ο Τυρίμος

γ) Πινιαού

δ) Ο Πάκκος και το λουλούδι

Τουρκική Εισβολή:

α) Μαρτυρία Ελένης Ιεροδιακόνου

β) Συνέντευξη από ηλικιωμένο